fps-slider
ana logo - Kopya (3)

Faaliyetlerimiz & Portföylerimiz

Uzmanlık Alanlarımız

Yurt İçi Satış

Yurt İçi Satış

İhracat

İhracat

İthalat

İthalat

Perakende Sektörü

Perakende Sektörü

Hızlı Tüketim Ürünleri

Hızlı Tüketim Ürünleri

Özel Markalı Üretim

Özel Markalı Üretim

Ürün Geliştirme

Ürün Geliştirme

İş Geliştirme

İş Geliştirme

Müşteri İlişkileri

Müşteri İlişkileri

İş Sonuçlarımız

Partnerlik kurduğumuz şirketler ile birlikte en iyi iş sonuçlarını elde etmek için bilgi, deneyim ve ticaret ağımızı ulaşmak istediğimiz hedefler doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak başarıya odaklanmaktayız.

Yenilikçi iş modellerimiz ile yola çıktığımız günden bugüne partnerlerimizle gerçekleştirdiğimiz ölçülebilir iş sonuçlarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Başarılı iş sonuçlarımıza yenilerini eklemek için uzman ekibimiz ve iş ortaklarımız ile çalışmalarımızı proaktif bakış açısıyla yürüterek ticaretimizi büyütmeye devam etmekteyiz.

Yurt İçi ve Dış Pazarlarda

Yeni İş Bağlantısı

Müşteri ile Gerçekleştirilen

Yeni Satış Faaliyeti

Satış Noktasına

Yeni Ürün Açılışı

Partnerlerimizle Gerçekleştirilen

Satış Cirosu Artışı

Partnerlerimiz

Kendi sektörlerinde önemli yere sahip şirketler ve markalar ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image
Fit Image

Süreç Yönetimi

FPS Grup partnerlik kurduğu şirketler ile yürüttüğü her işi projelendirmekte, iş planına ve çalışma prensiplerine bağlı hareket ederek en başarılı iş sonuçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

1

Pazar Analizi

Portföyümüze aldığımız ürünlerin pazar analizini yaparak ürün grubunun rekabet ve satış dinamiklerini inceliyoruz.

2

Hedefler ve Strateji

Partnerlerimizle birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlayacak en uygun iş stratejilerini oluşturuyoruz.

3

Yol Haritası ve Planlama

Şirketimizi başarıya ulaştıracak yol haritasını çizerek tüm süreçleri kapsayan iş ve zaman planlarımızı hazırlıyoruz.

4

Uygulama ve İlerleme

İş ağımızdaki perakendeci, ithalatçı ve dağıtıcı şirketler ile ticari görüşmeleri gerçekleştirerek somut ilerlemeler sağlıyoruz.

5

Sonuçlar ve Geliştirme

Partnerlik kurduğumuz şirketler ile birlikte sonuçları değerlendirerek geliştireceğimiz diğer iş alanlarını belirliyoruz.