FPS Grup Partner Ürün Portföyü

Yurt içi satış ve ihracat partnerliği kurduğumuz markaların yer aldığı FPS Grup Partner Ürün Portföyü'ndeki ürünlerin yurt içi ve dış pazarlardaki müşterilere satışını gerçekleştirmek üzere düzenli çalışmalar yürüterek yeni satış fırsatları oluşturmaktayız.

FPS Grup Partner Ürün Portföyümüzde yer alan her ürün grubunda sınırlı sayıda ürüne yer vermekteyiz ve portföyümüze dahil ettiğimiz her bir ürüne odaklanarak tüm olası fırsatları satışa çevirmek üzere çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Portföyümüzde yer alan ürünleri şirketimizin yurt içi ve dış pazarlarda bağlantıda olduğu perakendeciler, ithalatçılar ve dağıtıcılara erişilebilir hale getirerek ürünlere talep yaratacak faaliyetlerde bulunmaktayız. Ayrıca müşteri görüşmelerimizde portföyümüzdeki ürünlerin tanıtımını yaparak partnerlik kurduğumuz şirketlerin ürünlerinin yeni müşterilere satışını gerçekleştirmekteyiz.

FPS Grup Partner Ürün Portföyümüz yurt içi ve dış pazarların ve müşteri ağımızın ürün ihtiyaçlarına yanıt veren ürünler ile pazarda büyüme trendi gösteren ürün gruplarına ait ürünlerin yer aldığı karmadan oluşmaktadır. Bu kapsamda partnerlerimizin ürünlerinden seçili ve sınırlı sayıda ürünü portföyümüze dahil ederek etkin bir satış faaliyeti ve yönetimi sağlamaktayız.

Ürün portföyümüzü oluştururken her bir ürün grubunda tek partner markaya yer vererek etik kurallarımız gereği çalıştığımız şirketler arasında rekabet yaratacak ürün çakışmaları oluşturmamaktayız. Portföyümüze sadece kalite yönetim standartlarına sahip tesislerde üretilmiş ürünleri dahil ederek müşterilerimize ve tüketicilere ulaştırdığımız ürünleri itina ile seçmekteyiz. 

FPS Grup Partner Ürün Portföyümüz ile partnerlik kurduğumuz şirketlerin marka ve ürünlerinin yurt içi ve dış  pazarlarda tanınmasına imkan sağlarken aynı zamanda partnerlerimizle iş birliği içerisinde çalışarak hedeflenen satış gelişimini gerçekleştirmekteyiz.

Yurt İçi & Yurt Dışı Müşterilerimiz

Üreticilerimiz & İhracatçılarımız

Ürünlerimiz

Markalarımız

Yurt Dışı İş Ortaklarımız

Süreç Yönetimi

FPS Grup partnerlik kurduğu şirketler ile yürüttüğü her işi projelendirmekte, iş planına ve çalışma prensiplerine bağlı hareket ederek en başarılı iş sonuçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

1

Pazar Analizi

Portföyümüze aldığımız ürünlerin pazar analizini yaparak ürün grubunun rekabet ve satış dinamiklerini inceliyoruz.

2

Hedefler ve Strateji

Partnerlerimizle birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlayacak en uygun iş stratejilerini oluşturuyoruz.

3

Yol Haritası ve Planlama

Şirketimizi başarıya ulaştıracak yol haritasını çizerek tüm süreçleri kapsayan iş ve zaman planlarımızı hazırlıyoruz.

4

Uygulama ve İlerleme

İş ağımızdaki perakendeci, ithalatçı ve dağıtıcı şirketler ile ticari görüşmeleri gerçekleştirerek somut ilerlemeler sağlıyoruz.

5

Sonuçlar ve Geliştirme

Partnerlik kurduğumuz şirketler ile birlikte sonuçları değerlendirerek geliştireceğimiz diğer iş alanlarını belirliyoruz.