İhracat & İthalat

Yeni dış pazarlara açılmayı veya mevcut ihracatını büyütmeyi hedefleyen şirketler için potansiyel dış pazarların belirlenmesi, hedeflenen ülkelerdeki ithalatçı, perakendeci ve dağıtıcı şirketler ile ticari görüşmelerin sağlanarak satışın gerçekleştirilmesi ve ayrıca yurt dışından ürün alımı yapmak isteyen şirketlerin dış pazar araştırmasına zaman harcamadan ürünleri için belirledikleri kalite/fiyat standartını karşılayan güvenilir üreticilerden ithalat yapabilmelerini sağlamak üzere yurt dışı pazar tecrübemiz ve iş ortaklarımızdan aldığımız güçle şirketlerle "İhracat ve İthalat Partnerliği" kurmaktayız.

Şirketlerin sadece yurt içi pazarına bağlı kalmadan dış ülkelere satış yaparak döviz geliri sağlaması döviz kurlarındaki değişimlerin üretim ve işletme maliyetlerine etkisini azaltarak daha güvenli ticaret ortamı oluşturmaktadır. İhracat alanında doğru adımların atılması ile kurulan ticari iş birliktelikleri şirketlerin karlılığını pozitif yönde etkilemektedir ve dış pazarlara satışta gelişim gösteren şirketler geleceğe daha güvenli bakmaktadır. İhracat  Partnerliği iş modelimiz ile şirketlerin yurt içi ve dış pazar satış dengesine ve finansal gelişimine katkı sağlamaktayız.

İhracat yapılacak ülke ve ürün özelinde dış ticaret yasaları, gümrük mevzuatı, gümrük vergileri ve yükümlülükler, uluslararası lojistik süreci, dış pazar analizi, potansiyel alıcıların belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştirerek dış ticaret öncesinde gerekli tüm bilgileri sağlamaktayız. Yurt dışındaki iş ortaklarımız vasıtasıyla dış pazarlardaki ithalatçılar, perakendeciler ve dağıtıcılar ile bağlantı kurarak ürünlerin tanıtımı ve fiyat anlaşması faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Yurt içindeki üreticiler, ihracatçılar ve dış pazarlardaki ithalatçılar, perakendeciler ve dağıtıcılar ile şirketimiz arasında uzun vadeli iş birliktelikleri kurmaktayız.

Dış ticarete ilişkin olarak ihracatta ürünlerin depodan yurt dışındaki müşteriye teslim edilene kadar ki ve ithalatta yurt dışından gelen ürünün Türkiye'deki depoya girene kadar ki süreçte depolama, limana nakliye, gümrük işlemleri, ülkeler arası gemi, hava, kara taşımacılığı, limandan depoya nakliye vb tüm işleri şirketimiz gerçekleştirmektedir. İş birliği içerisinde olduğumuz şirketlerin dış ticaret uzmanlığımızdan ve operasyonumuzdan faydalanarak marka ve ürünlerini yeni dış pazarlara satmalarını ve uluslararası ticaret hacimlerini büyütmelerini sağlamaktayız.

Ayrıca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen uluslararası ticaret fuarlarına partner markalarımız ile katılım sağlayıp portföyümüzdeki ürünlerin dış ticaretine yönelik farklı ülkelerden ithalatçılar, perakendeciler ve dağıtıcılar ile yeni iş bağlantıları gerçekleştirerek partnerlik kurduğumuz şirketler ile olan ticaretimizdeki verimi en yüksek seviyeye ulaştırmaktayız.

İhracat & İthalat Deneyimi

Yabancı Dil Bilgisi

Yabancı Pazar Bilgisi

Yurt Dışında İş Ortağı

Süreç Yönetimi

FPS Grup partnerlik kurduğu şirketler ile yürüttüğü her işi projelendirmekte, iş planına ve çalışma prensiplerine bağlı hareket ederek en başarılı iş sonuçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

1

Pazar Analizi

Portföyümüze aldığımız ürünlerin pazar analizini yaparak ürün grubunun rekabet ve satış dinamiklerini inceliyoruz.

2

Hedefler ve Strateji

Partnerlerimizle birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlayacak en uygun iş stratejilerini oluşturuyoruz.

3

Yol Haritası ve Planlama

Şirketimizi başarıya ulaştıracak yol haritasını çizerek tüm süreçleri kapsayan iş ve zaman planlarımızı hazırlıyoruz.

4

Uygulama ve İlerleme

İş ağımızdaki perakendeci, ithalatçı ve dağıtıcı şirketler ile ticari görüşmeleri gerçekleştirerek somut ilerlemeler sağlıyoruz.

5

Sonuçlar ve Geliştirme

Partnerlik kurduğumuz şirketler ile birlikte sonuçları değerlendirerek geliştireceğimiz diğer iş alanlarını belirliyoruz.