Özel Markalı Üretim Partnerliği

FPS Grup olarak özel markalı üretim sektöründe büyümeyi hedefleyen üretici şirketlere yurt içi ve dış pazarlardaki yeni iş fırsatlarına sağlayan, kendi markası ile üretim yaptıran perakendeciler ve firmaların ise yeni üreticiler ile çalışmasına imkan tanıyan iş birliktelikleri kurmaktayız. Üretici şirketlerin uzmanlıklarını, ürün gruplarını, üretim kapasitelerini göz önünde bulundurarak perakendeci veya firmaların özel markalı ürün talebine en uygun üretici-ürün eşleşmesini sağlayıp paydaşlara ortak fayda yaratan sürdürülebilir iş birliktelikleri oluşturmaktayız.

Üretici şirketlere sağladığımız yeni üretim fırsatlarının yanı sıra kendi markaları ile üretim yaptıran firmaların ve perakendecilerin de üretimlerini doğru kalite ve fiyat ile yaptırabilecekleri üreticiler ile iş birlikteliği kurmalarını sağlamaktayız. Özel markalı üretim yaptıran yurt içi ve yurt dışındaki firmaları ve perakendecileri ürünleri için belirledikleri kalite standartları ve üretim tesisi kalite alt yapısını sağlayabilen ürün geliştirme, ambalaj geliştirme ve lojistik hizmeti beklentilerini karşılayabilen üreticiler ile eşleştirmekteyiz. Ayrıca firmaların ve perakendecilerin özel markalı üretim taleplerini karşılayacak üreticilere tek elden, şirketimizin iş birliği içerisinde olduğu üretici portföyünden ulaşmalarına imkan sağlamaktayız.

Üreticiler ve kendi markasının üretimini yaptıran perakendeciler ve firmalar ile kurduğumuz Özel Markalı Üretim Partnerliği iş modelimiz kapsamında marka sahibinin kendi ürünleri için belirlediği kalite standartları ve spesifikasyonlar doğrultusunda tesis denetimi, kalite analizleri, içerik ve ambalaj geliştirme, ürün maliyetlerini iyileştirme, sevkiyat standartlarının oluşturulması gibi tüm konularda üreticiler ile bilgi ve tecrübemizi paylaşarak iş süreçlerinin doğru adımlarla ilerlemesini sağlamaktayız ve verimliliği artırmaktayız. Üretici ve marka sahibi firma / perakendeci ile teknik ve ticari tüm konuların müzakeresini gerçekleştirerek paydaşlara ortak fayda sağlayacak uygun çalışma şartlarını oluşturmaktayız.

Yurt içi ve dış pazarları, perakende sektörünü, pazarda yer alan özel markalı ürünler portföyündeki değişimleri ve üretici şirketleri yakından takip ederek Özel Markalı Üretim Partnerliği kurduğumuz üreticilere ve marka sahibi perakendecilere / firmalara yeni üretim ve ürün geliştirme fırsatları sağlayarak partnerlerimiz ile olan ticaretimizin gelişimini sürekli kılmak adına çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Özel Markalı Üretim Deneyimi

Perakendeciye Özel Markalı Üretim Deneyimi

Ürün Grubunda Özel Markalı Üretim Deneyimi

Süreç Yönetimi

FPS Grup partnerlik kurduğu şirketler ile yürüttüğü her işi projelendirmekte, iş planına ve çalışma prensiplerine bağlı hareket ederek en başarılı iş sonuçlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

1

Pazar Analizi

Portföyümüze aldığımız ürünlerin pazar analizini yaparak ürün grubunun rekabet ve satış dinamiklerini inceliyoruz.

2

Hedefler ve Strateji

Partnerlerimizle birlikte belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlayacak en uygun iş stratejilerini oluşturuyoruz.

3

Yol Haritası ve Planlama

Şirketimizi başarıya ulaştıracak yol haritasını çizerek tüm süreçleri kapsayan iş ve zaman planlarımızı hazırlıyoruz.

4

Uygulama ve İlerleme

İş ağımızdaki perakendeci, ithalatçı ve dağıtıcı şirketler ile ticari görüşmeleri gerçekleştirerek somut ilerlemeler sağlıyoruz.

5

Sonuçlar ve Geliştirme

Partnerlik kurduğumuz şirketler ile birlikte sonuçları değerlendirerek geliştireceğimiz diğer iş alanlarını belirliyoruz.