FPS Grup uzun yıllarda kazanılan sektör tecrübesi ile dış ticaret, yurt içi satış ve özel markalı üretim alanlarında faaliyet gösteren, oluşturduğu yenilikçi ticaret modelleri ile sektörün geleceğine yön veren “Hızlı, Karlı ve Güvenli” olma değerlerini benimsemiş yeni nesil şirkettir.

Yurt içi ve dış pazarlara ilişkin tecrübemiz ile gıda, içecek, temizlik, kozmetik ve gıda dışı ürün gruplarındaki bilgi ve deneyimimizden güç alarak faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü olmak ve sektöre fayda yaratmak üzere yola çıktık.

Dış ticaret, yurt içi satış ve özel markalı üretim alanlarında üretici, ithalatçı, perakendeci ve dağıtıcı şirketlerle kurduğumuz ticaret ağı kapsamında gerçekleştirdiğimiz satış faaliyetleri ile ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz şirketlerle birlikte büyüme sağlamaktayız.

FPS Grup'un ana hedefi şirketimiz ile iş birlikteliği içerisinde olduğumuz şirketlere ortak fayda sağlayan ticari faaliyetleri gerçekleştirmek, iş süreçlerimizi benimsediğimiz etik değerler çerçevesinde çalıştığımız şirketlere eşit mesafede yürüterek başarılı iş sonuçlarına ulaşmaktır.

Sahip olduğumuz yurt içi ve dış pazar bilgi ve deneyimleri ışığında ticaret ağımızdaki şirketler ile kurduğumuz uzun vadeli ve verimli iş birliktelikleri neticesinde ulaştığımız başarılı iş sonuçlarına yenilerini eklemek üzere yolumuza devam etmekteyiz.