Vizyonumuz

  • Yurt içi satış, ihracat & ithalat ve özel markalı üretim alanlarında şirketlere gelişim sağlayan en yenilikçi iş modellerini geliştirerek sektörün geleceğine yön vermek, faaliyet gösterdiği alanlarda Türkiye'nin en güvenilir ve bilinen iç ve dış ticaret şirketi konumunda olmak.

Misyonumuz

  • Partnerlik kurduğu şirketlerle fayda maliyet oranı yüksek en verimli iş birlikteliğini sağlamak, faaliyetlerini “hızlı, karlı ve güvenli” olma prensipleri doğrultusunda gerçekleştirmek, etik değerlerine bağlı kalarak paydaşların ortak fayda sağlayacağı iş birliktelikleri gerçekleştirmek.

Değerlerimiz

  • Yenilikçi ve özgün olmak
  • Sürdürülebilir iş birliktelikleri kurmak
  • Paydaşların haklarını gözetmek
  • Kurumsal yönetimin temeli “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk” ilkelerine bağlı çalışmak
  • Etik ve güvenilir olmak
  • Sürekli gelişimi sağlamak